Rashi with nakshatra charan Details

Rashi with nakshatra charan Details:

Rashi: Mesh

Nakshatra: Ashvini, Lord: Ketu, Charan: 4, Deegree: 13 Ansh 20 kala.

Nakshatra: Bharani, Lord: Shukra, Charan: 4, Deegree: 13 Ansh 20 kala.

Nakshatra: Krittika, Lord: Surya, Charan:1st, Deegree: 3 Ansh 20 kala.

total Mesh Rashi have

Rashi: Vrushabh

Nakshatra : Krittika, Lord: Surya, Charan: 2nd, 3rd, 4th,; Deegree: 10 Ansh

Nakshatra : Rohini, Lord: Chandra, Charan: 4, Deegree: 13 Ansh 20 kala

Nakshatra : Mrigashirsha, Lord: Mangal, Charan: 1st, 2nd, Deegree: 6 Ansh 40 kala

Rashi: Mithun

Nakshatra : Mrigashirsha, Lord: Mangal, Charan: 3rd, 4th,; Deegree: 6 Ansh 40 kala

Nakshatra : Ardra, Lord: Rahu, Charan: 4, Deegree: 13 Ansh 20 kala

Nakshatra : Punarvasu, Lord: Guru, Charan: 1st, 2nd, 3rd; Deegree: 10 Ansh

Rashi: Kark

Nakshatra : Punarvasu, Lord: Guru, Charan: 4th, Deegree: 3 Ansh 20 kala

Nakshatra : Pushya, Lord: Shani, Charan: 4, Deegree: 13 Ansh 20 kala

Nakshatra : Ashlesha, Lord: Budh, Charan: 4, Deegree: 13 Ansh 20 kala

Rashi: Sinh

Nakshatra : Magha, Lord: Ketu, Charan: 4, Deegree: 13 Ansh 20 kala

Nakshatra : Purva Phalguni, Lord: Shukra, Charan: 4, Deegree: 13 Ansh 20 kala

Nakshatra : Uttara Phalguni, Lord: Surya, Charan: 1st, Deegree: 3 Ansh 20 kala

Rashi: Kanya

Nakshatra : Uttara Phalguni, Lord: Surya, Charan:2nd, 3rd, 4th,; Deegree: 10 Ansh

Nakshatra : Hasta, Lord: Chandra, Charan: 4, Deegree: 13 Ansh 20 kala

Nakshatra : Chitra, Lord: Mangal, Charan: 1st, 2nd,; Deegree: 6 Ansh 40 kala

Rashi: Tula

Nakshatra : Chitra, Lord: Mangal, Charan: 3rd, 4th,; Deegree: 6 Ansh 40 kala

Nakshatra : Swati, Lord: Rahu, Charan: 4, Deegree: 13 Ansh 20 kala

Nakshatra : Vishakha, Lord: Guru, Charan: 1st, 2nd, 3rd,; Deegree: 10 Ansh

Rashi: Vrushchik

Nakshatra : Vishakha, Lord: Guru, Charan: 4th, Deegree: 3 Ansh 20 kala

Nakshatra : Anuradha, Lord: Shani, Charan: 4, Deegree: 13 Ansh 20 kala

Nakshatra : Jyeshtha, Lord: Budh, Charan: 4, Deegree: 13 Ansh 20 kala

Rashi: Dhan

Nakshatra : Mulam, Lord: Ketu, Charan: 4, Deegree: 13 Ansh 20 kala

Nakshatra : Purva Ashadha, Lord: Shukra, Charan: 4, Deegree: 13 Ansh 20 kala

Nakshatra : Uttara Ashadha, Lord: Surya, Charan: 1st, Deegree: 3 Ansh 20 kala

Rashi: Makar

Nakshatra : Uttara Ashadha, Lord: Surya, Charan: 2nd, 3rd, 4th,; Deegree: 10 Ansh

Nakshatra : Sravana, Lord: Chandra, Charan: 4, Deegree: 13 Ansh 20 kala

Nakshatra : Dhanishta, Lord: Mangal, Charan: 1st, 2nd,; Deegree: 6 Ansh 40 kala

Rashi: Kumbh

Nakshatra : Dhanishta, Lord: Mangal, Charan: 3rd, 4th,; Deegree: 6 Ansh 40 kala

Nakshatra : Shatabhisha, Lord: Rahu, Charan: 4, Deegree: 13 Ansh 20 kala

Nakshatra : Purva Bhadrapada, Lord: Guru, Charan: 1st, 2nd, 3rd,; Deegree: 10 Ansh

Rashi: Meen

Nakshatra : Purva Bhadrapada, Lord: Guru, Charan: 4th, Deegree: 3 Ansh 20 kala

Nakshara: Uttara Bhadrapada, Lord: Shani, Charan: 4, Deegree: 13 Ansh 20 kala

Nakshatra : Revti, Lord: Budh, Charan: 4, Deegree: 13 Ansh 20 kala